Værdier er de grundlæggende begreber, som er allermest sande for en, som føles allermest rigtige. Når vi er bevidste om vore værdier, kan vi måle en hvilken som helst handling op imod disse og lynhurtigt afgøre, om handlingen er god eller dårlig – dvs. om den er i overensstemmelse med værdierne eller ej. Værdibaseret ledelse har siden introduktionen i 1990’erne nydt konstant fremgang, men desværre ikke konstant succes. Det skyldes, at selvom man erkender og definerer sine værdier, så er der ofte nogle dybt forankrede adfærdsmønstre og en selvforståelse, som afsporer beslutningsprocesserne. En værdi kan f.eks. være ærlighed, vi lyver aldrig, vi fortæller altid hele sandheden. Sådan en værdi vil man kunne måle sine handlinger op imod og konstatere, om man nu også var helt ærlig ved dette møde eller i denne analyse. Men mange tror f.eks., at det er en værdi at tjene penge. Det er ikke en værdi, det er et mål, og det kan ikke bruges som test af, om en given handling er god eller dårlig f.eks. i relation til ens ansvar i samfundet. Ofte spænder belønningssystemer, traditioner og normer, som fundamentalt strider mod de erkendte værdier, ben for, at man faktisk handler i overensstemmelse med sine værdier. Dette gælder både for organisationer og individer. På engelsk hedder værdi value, og det kommer af det latinske valere=stærk. Når man var stærk, var man værdifuld, for så kunne man beskytte sine nærmeste og sine værdier. Ordet værdi associeres ofte med penge, men når man kommer i kontakt med sine dybeste værdier, så har de aldrig noget med penge at gøre. “Skat, husk lige at købe lidt harmoni med på vej hjem, vi er næsten løbet tør”… Sådan fungerer det jo ikke, vel ? Den menneskelige bevidsthed (nogle kalder det sjælen) har 7 grundlæggende værdier: Lykke, Harmoni, Fred, Kærlighed, Viden, Sandhed og Enhed. Ordene er mine, og værdierne kan udtrykkes på mange andre måder. Det, jeg kalder enhed, kaldes f.eks. ofte bliss på engelsk, men det er ikke så væsentligt. Det væsentlige er at bruge den fornødne opmærksomhed på at erkende sine grundlæggende værdier og derefter forholde sig 100 % loyal overfor dem. Ens handlinger bør være i overensstemmelse med de 7 værdier, dvs. øge harmonien, freden, lykken osv. Hvis man opdager, at ens handling medfører en begrænsning af en af de 7 værdier, så må man erkende det og rette op på det. Det tager tid, måske mere end et helt liv, men arbejdet bærer heldigvis lønnen i sig selv.

Emner