Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Det skyldes, at folk, som kan se menneskers aura og chakraer fortæller, at de ligner små lysende og roterende hjul.

I romanen Skridt findes en passage, hvor Gabriel underviser hovedpersonen Adam og nogle af hans venner i chakrasystemet umiddelbart efter, at Adam, som er død, har mødt sin gruppe af nært beslægtede sjæle. Det er næppe romanens allermest spændende afsnit, men jeg fandt det væsentligt for at forstå nogle af de lag af symbolik, som romanen byder på. Nedenfor kan du læse afsnittet, som er klippet direkte fra romanens opsætning og derfor ikke er optimalt formatteret.

UDDRAG FRA ROMANEN SKRIDT:

– Nå, hvordan synes du så selv, det gik med at løse din helt specielle
opgave?, spørger Eva drillende.

– Ja, der var da i hvert fald en, der tog ordentlig for sig af retterne dernede, griner Mendrius, som er den mest udadvendte og larmende i gruppen. Jeg mener, fik du overhovedet tid til andet end pigesjov?

– Helt ærligt, giv lige Adam en chance, kommer det fra Zlogietta –
en klogt udseende og helt igennem god og kærlig fremtoning, som
samtidig lægger armen beroligende om Adams skuldre. Husk på,
hvor svært I selv havde det, da I lige var kommet tilbage fra Jorden.
Adam, har du lyst til at dele dine tanker om dit seneste ophold med
os?

– Desværre, Zlogietta, afbryder Gabriel. Det skal der nok blive mas-
ser af tid til, men ikke lige nu. Jeg tænkte bare, at det var en god lej-
lighed til at føre jer sammen igen. Jeg skulle lige til at fortælle Adam om chakrasystemet, og selv om jeg godt ved, at du har fuldstændig
styr på det, så tænker jeg, at det kan være en god repetition for jer
andre. Har jeg ret? En spredt mumlen giver indtryk af, at Gabriel nok
har ret, og han fortsætter upåvirket foredraget for sine fem elever.

– Kroppen har syv primære chakraer med hver deres hovedfarve:
rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og lilla, men ligesom regnbuens lys
faktisk består af en glidende overgang mellem farverne, så fungerer
chakraerne heller ikke helt adskilt fra hinanden.
Adam har lidt svært ved at koncentrere sig og skæver rundt til de
fire øvrige, som også ind imellem kaster nysgerrige blikke tilbage og smiler varmt til ham. Gabriel rømmer sig lidt og får atter samlet koncentrationen om sit foredrag.

– Hvert chakra repræsenterer en særlig del af det menneskelige be-
vidsthedsspektrum og de energier, som binder sjælen sammen med kroppen. De nederste tre chakraer har mest med tilknytningen til Jorden at gøre. Fjerde chakra er det grønne hjertechakra, som af-
spejler alt, hvad der har med kærlighed og medmenneskelighed at gøre. Femte chakra er blåligt og koncentreret omkring halsen og det har så med kommunikation at gøre. Samtidig siger man, at hals-
chakraet er et slags spejl mellem livet og døden, hvor den nederste del er forankret i de nedre, kropsbundne chakraer og den øverste del er forbundet med de øverste chakraer i og omkring hovedet,
som har mest med de rent åndelige dimensioner at gøre. Som nogle af jer ved, er der også en række andre energisamlinger i den menneskelige krop, siger Gabriel og laver en bevægelse med hånden, så alle pludselig kan se et tydeligt tredimensionalt kort over kroppen
og dens energibaner. Et i hver fodsål, i knæene, lysken, ved solar
plexus, maven og leveren, to, som danner et stort energicentrum ved milten, et ved hver brystvorte, et ved brislen og et ved skjoldbruskkirtlen, et i hver håndflade, to ved øjnene og to ved ørerne – 21 i alt. Gabriel lader oversigten stå et øjeblik, mens de nysgerrige
blikke suger det til sig.

– Der er noget, jeg har tænkt på lige siden sidste gang, du fortalte
om de 21 energipunkter, kommer det tænksomt fra Zlogietta. Jeg
mener, Jesus, ikke? Da han blev korsfæstet, så blev han jo netop såret i nogle af de vigtige sekundære chakraer i fødderne, hænderne og ved milten. Var det bare tilfældigt?

– Tilfældigt … Hvad mener du, når du anvender ordet ’tilfældigt’?,
spørger Gabriel underfundigt tilbage. De fleste begivenheder i løbet
af et menneskeliv er styret af en blanding af de muligheder, som
man har planlagt som mest sandsynlige, og så den fri vilje, som alle til enhver tid har. Så selv om en begivenhed måske ikke er forudsigelig, så er den aldrig helt tilfældig, fordi den altid udspiller sig i et felt af menneskelige situationer, mål og energier, som påvirker udfaldet.

– Nu har jeg desværre kun været sammen med Jesus nogle få gange, fortsætter Gabriel og kigger op for at være sikker på, at bemærkningen vækker behørig beundring. Og jeg har faktisk aldrig tænkt på at spørge ham, men det kunne da være spændende at høre hans egne tanker om det.

– Kender du virkelig Jesus?, spørger Zlogietta, der som den eneste
for alvor er imponeret.

– Ja, som sagt ikke sådan rigtig, men jeg har da talt med ham et
par gange.

– Jamen, hvem var han, før han blev Jesus?, spørger Zlogietta
videre. Jeg mener, jeg har hørt om hans første inkarnation, men har
han været flere gange på Jorden?

– Så vidt jeg ved, har han været fem gange på Jorden, og inkarna-
tionen som Jesus var den sidste. Men jeg synes også, at jeg har hørt noget om, at han var inkarneret knap to tusind år tidligere som en af de hellige mænd, der indstiftede Brahminer-ordenen. De to andre
inkarnationer kender jeg ikke noget til.

– Nå, men jeg skal nok spørge ham, næste gang jeg møder ham. Vi
skal tilbage til den menneskekrop, som I jo er så herligt fri for lige for tiden, siger Gabriel og stråler, som om han netop har fortalt universets bedste vittighed. De fem elever griner taknemmeligt, men deres stjålne sideblik til hinanden viser, at de morer sig mindst lige så meget over Gabriels manglende humoristiske sans som over hans bemærkning. Det går dog hen over hovedet på Gabriel, som fortsæt-
ter:

– Rodchakraet, som er det nederste rødlige chakra, knytter sig til
mellemkødet mellem kønsdelene og anus og har en frekvens, der skaber fire såkaldte blade. Rodchakraet er forbundet med binyrerne, som udskiller hormonet adrenalin – det kunne man også kalde menneskets ’kamphormon’. Det stimulerer kroppen til at kæmpe for
overlevelse. Rodchakraet overfører derfor de astrale energier, vi
kalder selvopholdelsesdriften. Denne urgamle drift er medvirkende
til, at menneskeheden overhovedet overlever på planeten. Gabriel
gør en kort kunstpause.

– Sakralchakraet har sin mest koncentrerede energi omme på ryg-
gen bag kønsorganerne og lige over balderne, og det distribuerer den samme type prana eller livsenergi som rodchakraet. Sakralchakraet har seks blade og svinger derfor halvanden gange så hurtigt som rodchakraet. Det styrer jeres kønsdrift. Sakralchakraet er forbundet med kønskirtlerne og kønshormonerne. De astrale energier strømmer ind i sakralcentret og aktiverer nervesystemet og stimulerer os til seksuel aktivitet. Rodchakraet og sakralchakraet repræsenterer
derfor vores primære driftsliv, som visse her jo har eksperimenteret
ganske grundigt med, ikke sandt, Adam …?

Alles øjne vender sig mod Adam, og det varer lidt, før morskaben vi-
ger pladsen, så Gabriel kan få opmærksomheden tilbage.

– Solar plexus-chakraet har ti blade, siger han og viser placeringen
på oversigten, som atter toner frem. Det er bevidsthedens adgang
ind til det almindelige følelsesliv. Solar plexus-chakraet er forbundet
med bugspytkirtlen og styrer blandt andet insulinproduktionen og
fordøjelsen.

– Nej, Mendrius, jeg sagde ikke ’fornøjelsen’, udbryder Gabriel for-
manende og sætter dermed en foreløbig stopper for den tiltagende hvisken og fnisen, hvorefter han efter en hurtig runde, hvor han ser hver af sine disciple direkte ind i øjnene, fortsætter sin forelæsning:

– Solar plexus-chakraet repræsenterer en stor del af menneskets følelsesliv. Energierne strømmer fra astrallegemet gennem solar plexus-centret ind i nervesystemet og fremkalder den oplevelse, vi kalder følelser – altså de utallige emotionelle tilstande, I kender som glæde,
vrede, aggression, had, jalousi, misundelse, fornærmelse osv.

– De fleste af de mennesker, som befolker Jorden i denne tid, er fø-
lelsesmennesker. Solar plexus-centret er af samme grund den nuvæ-
rende menneskeheds mest aktive center. Overaktivitet og stress i
dette chakra kan medføre sygdomme som for eksempel mavesår,
og underaktivitet kan blandt andet medføre sukkersyge. Igen hviler
Gabriels blik et øjeblik på Adam, før han fortsætter:

– Det næste hovedchakra er hjertechakraet. Det har 12 blade og
svinger altså tre gange så hurtigt som rodchakraet. Hjertechakraet
er tæt knyttet sammen med thymuskirtlen. Hos de fleste mennesker
er hjertecentret kun delvis aktivt. I er lidt mere i kontakt med det end
de fleste andre menneskeånder – særligt Zlogietta og Adam. Først
senere i udviklingen skal det for alvor bruges til at kanalisere den
ægte intuition eller de rene kærlighedsenergier – kærlighed og
visdom. Det formår sjæle på jeres stadium kun i korte øjeblikke, men I
skal vide, at det er vejen frem til jeres næste udviklingstrin.

De fem elever kigger højtideligt på hinanden, men Mendrius kan al-
ligevel ikke lade være med at fnise, og kort efter ler alle hjerteligt.

Også Gabriel, som udmærket ved, at han er lidt docerende i sin
undervisningsform. Han rømmer sig og samler lynhurtigt energien
omkring sig igen, da han fortsætter:

– I får også lidt information om de øverste chakraer, selv om de ikke
er så meget i spil hos jer endnu. Halschakraet har 16 blade. Faktisk må jeg ikke sige det, men det er altså mit yndlingschakra, siger Gabriel næsten forlegent. Jeg har talt med flere af de andre om det.

Mange af dem har indrømmet, at de også har et yndlingschakra.
De fleste har vist hjertechakraet. Nå, men halschakraet modtager

den blå og violette prana, og det er forbundet med skjoldbruskkirt-
len og biskjoldbruskkirtlen. Den bevidsthedsmæssige funktion skifter

nu fra det autonome nervesystem til centralnervesystemet, som giver adgang til det skabende tankeliv. De fleste mennesker er som sagt fokuseret i følelseslivet, men flere og flere bliver i stand til at
knytte forbindelse til omverdenen via tankelivet.

– Seksualiteten i sakralcentret og den skabende tankevirksomhed i halscentret er tæt forbundet. Derfor har mange mennesker halsproblemer, når deres kreativitet vokser frem og stimulerer halschakraet.

Halsproblemer kan derfor enten skyldes et overstimuleret halscenter
eller et understimuleret sakralcenter. To af de fem elever kan ikke
lade være med at rømme sig lidt, og Gabriel lader ordene hvile lidt i
luften, før han fortsætter med et varmt smil:

– Nu kommer vi til pandechakraet, som har 96 blade. Frekvensen stiger altså voldsomt fra 16 til 96 – men chakraet er opdelt i to tydelige dele med 48 i hver. Pandechakraet er forbundet med jeres høje-
ste mentale funktioner. Pranafarven er blå og violet, som ligger i den højeste ende af farvespektret. Chakraet har forbindelse til hypofysen, som er den kirtel, der via sin hormonproduktion påvirker og sty-
rer mange andre af kroppens hormonproducerende kirtler.

– Chakraet har en dobbelt funktion. Dels modtager I de højere tankeimpulser gennem dette center, dels styrer og integrerer det jeres øvrige funktioner. Pandechakraet er nemlig centret for højere ab-
strakt tænkning. Desuden er det den integrerede personligheds center. Den integrerede personlighed samler og koordinerer jeres tanker, følelser og handlinger, så de kan fungere som en helhed.
Altså for det meste …, siger Gabriel og fniser lidt. Han bliver dog
omgående alvorlig igen og fortsætter.

– Kombinationen af synsenergierne og den udstråling, som kommer
fra pandecentret kan opfattes af andre mennesker. Det er grunden
til, at mennesker kan mærke, når I ser på dem, selv om de står med
ryggen til. Gabriel kan mærke, at gruppen ikke kan rumme ret meget mere, men han beslutter sig alligevel for at forsøge at få serveret hele det foredrag, han har planlagt.

– Til sidst, mine herskaber. Hovedchakraet. Det øverste af kroppens energicentre, som har 960 plus 12 blade. Altså 972 i alt. Men igen tydeligt opdelt. Chakraet styrer de allerhøjeste processer i mennesket.

Det er forbundet med pinealkirtlen, der bl.a. udskiller stoffet melatonin, som styrer døgnrytmen, og også en hel masse andre ting … Men jeg tror ikke, at vi behøver at koncentrere os så meget om det lige
nu. Det er lidt sjovt, for denne lille kogleformede pose midt inde i hjernen er faktisk resterne af noget, som for millioner af år siden var et øje. Fontanellen helt oppe øverst på hovedet fungerede den-
gang som øjenhule for dette øje. Kan nogle af jer huske det? En spredt mumlen tyder på, at det ikke rigtig er tilfældet, så Gabriel fortsætter.

– Melatonin påvirker hypofysen, som igen påvirker alle kroppens
øvrige centre. Her har vi faktisk bevidsthedens kommandovej. Og
den bevidsthed, der strømmer gennem dette center, er åndelig
vilje. Gabriel stopper kort op og kigger rundt på sine elever med en
højtidelig mine, før han fortsætter.

– Den vediske tradition, som nogle af jer har stiftet bekendtskab
med, har et smukt billede på denne treenighed. De viser et træ med to fugle, hvor den øverste fugl betragter den nederste fugl, som betragter træet. De sidder begge i træet, men kan jo også flyve. Et godt billede, men selvfølgelig ikke dækkende.

Adam smiler bredt. Endelig noget, han kan forstå. Gabriel smiler kort
til ham og fortsætter:

– Som sagt er der et lille tolvbladet ’hjertecenter’ inde i hovedchakraet. Når vi taler om, at hjertecentret åbnes, og at der strømmer kærlighed og visdom eller Kristus-energi ned i et menneske, tænker
vi ikke på hjertecentret i brystområdet, men på hjertecentret i
hovedet. Først når dette hjertecenter i hovedet åbner sig for de
højere åndelige energier, åbnes det lavere hjertechakra fuldt ud.
Men det lavere hjertecenter er ikke bare afventende og inaktivt. Det
overfører jeres højere følelsesliv – det vil sige jeres meditative og medfølende natur. Det er en midlertidig funktion, for når hjertecentret i hovedchakraet åbnes og forbindes til det lavere hjertechakra, bliver det kanal for indstrømning af ren kærlighedsenergi – eller ren
intuitiv indsigt. Det er vist overflødigt at tilføje, at det kun er meget få
mennesker på Jorden, der har åbnet hovedcentret? Gabriel fniser
igen, som om han selv finder bemærkningen umådelig morsom.
Denne gang får han dog stort set ingen reaktion fra de fem ellers
opmærksomme elever, så han fortsætter:

– Det åndelige lys er faktisk præcis det samme lys, som I som mennesker kender fra jeres liv på Jorden. Det svinger bare meget hurtigere. Selv åndeligt mørke, som er det, menneskekroppen primært er skabt af, svinger langt hurtigere end solens lys. Og åndeligt lys svinger igen langt hurtigere.

Gabriel kan mærke, at koncentrationen er ved at svigte og siger:
– Det er vist godt for i dag. Har I nogen spørgsmål?

– Har vi andet …?, griner Mendrius, og gruppen fortsætter en tid
med at spørge om forskellige aspekter af sammenhængen mellem
chakraerne, energibanerne og hele den menneskelige udfoldelse.

Da Mendrius med påtaget alvor spørger, om latteren mon hører til det ene eller det andet chakra, og Gabriel lige skal til at svare, bryder hele gruppen sammen i latter, og Gabriel beslutter sig for at overlade dem til deres overstadige gensynsglæde.

 

Emner